Scoren in Duitsland Groningen

Net zoals in 2018 en 2019 is Handelsagent Duitsland ook in 2020 door de Provincie Groningen geaccrediteerd voor het exclusief mogen uitvoeren van het programma Scoren in Duitsland.

Scoren in Duitsland maakt onderdeel uit van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. De regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk helpen. Dat is allereerst het doel van Groningen@Work.

Het programma Scoren in Duitsland richt zich met name op acquisitie. Heb jij als Gronings ondernemer een product, dienst of plan waarmee jij de Duitse markt op wilt? Meld jezelf dan aan voor dit unieke traject! Met elkaar stellen wij een unieke (Duitse) propositie op en benaderen wij potentiële Duitse klanten. Het programma is succesvol wanneer jij er binnen een tijdsbestek van 3 tot 6 maanden minimaal 1 of 2 nieuwe Duitse klanten bij hebt.

Support International Business (SIB)

Jij weet al richting welk nieuw land jij wilt gaan starten met export? En dat land is Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland? Dan kunnen wij van Handelsagent Duitsland jou zeer waarschijnlijk goed helpen. Bijkomend voordeel is, dat jij voor onze dienstverlening 50% subsidie kunt ontvangen door gebruik te maken van het programma Support International Business van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Enige voorwaarden die de Provincie Groningen stelt, zijn:

 • Inschrijving KvK in de Provincie Groningen.
 • Jouw bedrijf heeft geen uitstel van betaling aangevraagd.
 • Er is voor jouw bedrijf geen faillissement aangevraagd.
Doe je mee?
Welke onderdelen heeft de SIB-regeling?
01 Scoren in Duitsland

De provincie Groningen ondersteunt ondernemers met een exportwens naar Duitsland. Of het nu gaat om de allereerste stapjes of het verder uitbouwen van bestaande business. Door het inzetten van deze unieke exportsubsidie komen deelnemende ondernemers in direct contact met potentiële nieuwe klanten in Duitsland (en Oostenrijk). De subsidie is zeer laagdrempelig en kent slechts 2 vereisten: jij mag als onderneming niet in staat van faillisement verkeren en jij moet als bedrijf staan ingeschreven in de provincie Groningen. Voor aanvang van het subsidieprogramma ontvang jij het subsidiebedrag al op jouw bankrekening. Aan jouw deelname zit dus geen enkel financieel risico vast!

02 Gericht op aqcuisitie
De exportsubsidie ‘Scoren in Duitsland’ is volledig gericht op (koude) acquisitie. Samen met mij, Marcel Baanders, wordt vrijwel direct gestart met het benaderen van potentiële nieuwe Duitse klanten.

Eerst zijn er gesprekken om elkaar te leren kennen. Daarna worden een Duitstalige propositie en een lijst met te benaderen bedrijven in Duitsland opgesteld. Nu heb jij als ondernemer “rust”, terwijl ik aan de gang ga met de feitelijke acquisitie. Periodiek ontvang jij rapportages over de voortgang van het project en er zijn meetings om te evalueren.

03 Doel van het programma

Doel van het programma is om jou aan tafel te zetten met daadwerkelijk geïnteresseerden. Met de juiste mensen binnen Duitse bedrijven. Met een checklist wordt de kwaliteit van het gesprek gewaarborgd. Geen koffieafspraak, maar een gesprek met dé juiste inkoper, die volledig is geïnformeerd over jouw organisatie en jouw producten en/of diensten. Geen inefficiënte reisuren en verloren kosten voor brandstof, restaurants en hotels.

De afspraak op locatie is een formaliteit. Een persoonlijke kennismaking en elkaar in de ogen kijken: is er een gunfactor? Zo ja, dan wordt er in het gesprek door mij gestuurd op het binnenhalen van een eerste order en op z’n minst een eerste offerte.

04 Aan tafel met nieuwe Duitse klanten
Het subsidieprogramma brengt jou in contact met nieuwe Duitse klanten en zorgt voor omzet!
05 Stappenplan Scoren in Duitsland
 • Intakegesprek bij jou op locatie
 • Unieke propositie maken voor Duitse klanten
 • Afspraken maken en inplannen bij nieuwe Duitse klanten
 • (Eerste) offertes voor Duitse markt
intakegesprek Handelsagent Duitsland
unieke propositie Handelsagent Duitsland
inplannen afspraak op locatie Handelsagent Duitsland
eerste order Duitsland Handelsagent Duitsland

Doelstelling

Doelstelling is om bij minimaal een 5-tal potentiële Duitse klanten een kwalitatief hoogwaardig gesprek te hebben, waarbij de diensten en producten worden voorgesteld. De gesprekken zijn door Handelsagent Duitsland tot in de details voorbereid en de Duitsers en Oostenrijkers zijn geïnformeerd over de Nederlandse organisatie en de diensten.

Wat mag jij verwachten?

 • Marktonderzoek
 • Long-list met contactpersonen
 • Zelf short-list opstellen
 • Maken van afspraken en deze binnen max. 4 maanden inplannen
 • Begeleiding naar en tijdens de gesprekken in Duitsland en Oostenrijk op locatie
 • Gezamenlijke opvolging van de gesprekken met als doel eerste aansluitingen
Aanmeldformulier