SIB Voucher collectieve activiteit

Heb jij al wat exportervaring, maar wil jij de kansen op de Duitse markt verder verkennen of vergroten? En heb jij behoefte aan nieuwe netwerken en contacten met potentiële Duitse klanten voor afname van jouw product of dienst? Dan is de missievoucher echt iets voor jou.

Handelsagent Duitsland organiseert meerdere keren per jaar een gezamenlijke deelname aan een beurs in Duitsland. Ik bereid de beurs voor, door jouw nieuwe Duitse klanten uit te nodigen in jouw eigen stand. Tijdens het gesprek let ik op verkoopsignalen. Ik houd focus op omzet.

Naast de zeer succesvolle collectieve beursdeelnames organiseer ik ook uitgaande handelsmissies naar Duitsland. Altijd met oog voor jou als individu. Terug van de reis kijk jij terug op goede gesprekken met potentiële Duitse klanten. Samen volgen wij de gesprekken op, zodat jij kunt beginnen met succesvol zakendoen in Duitsland. Met het inzetten van de voucher ontvang jij maar liefst 50% van jouw investering an de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) terug.

XXXXX

De voorwaarden die worden gesteld, zijn

Z

Eén voucher per kalenderjaar

Z

Maximaal 2 vouchers per jaarlijks terugkerend evenement

Z

Dient om kennis en ervaring in Duitsland te vergroten

Z

De activiteiten van de MKB-onderneming moeten gerelateerd zijn aan het evenement

Z

De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten

Z

Met een maximum van € 1.500 voor deelname aan handelsmissies

Z

Met een maximum van € 2.500 voor deelname aan een beursinzending

SIB Voucher collectieve activiteit
Citaat uit Staatscourant Nr. 3112, 20 januari 2020:

De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming per kalenderjaar een voucher verstrekken ten behoeve van de deelname aan een collectieve activiteit. Voor een jaarlijks terugkerende beurs en een jaarlijks terugkerende handelsmissie in een doelland kan slechts twee keer een voucher worden verstrekt.

De MKB-onderneming kan hiermee kennis over en ervaring in een buitenlandse markt vergroten, nieuwe netwerken opdoen en contacten leggen met potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in deze markt. Het doel van de MKB-onderneming moet derhalve zijn het vergroten van zijn exportomzet, het aantrekken van investeerders dan wel zelf investeren in de doelmarkt om tot een duurzame internationalisering van de eigen bedrijfsactiviteiten te komen. De activiteiten van de MKB-onderneming moeten zijn gerelateerd aan het doel van de collectieve activiteit.

De (mede-)organisator van de collectieve activiteit komt niet in aanmerking voor een voucher. Geen voucher wordt verstrekt als er sprake is van zakelijke verbondenheid tussen de organisator van de collectieve activiteit en de onderneming die de voucher aanvraagt.

De voucher biedt aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten voor deelname aan de collectieve activiteit, met uitzondering van reis- en verblijfskosten die de organisator van de collectieve activiteit voor deelname aan de activiteit in rekening brengt, tot ten hoogste € 1.500 voor een handelsmissie en € 2.500 voor een beursinzending.

Doe je mee?

SIB-Voucher collectieve activiteit en Handelsagent Duitsland

01 Aanmelden en intakegesprek

Door deel te nemen aan een evenement van Handelsagent Duitsland kom jij in direct contact met nieuwe Duitse klanten. Handelsmissie of collectieve beursdeelname, ik zorg ervoor dat er ruime aandacht is voor jou als individu. Geen lange plenaire sessies of uitgebreide diners met hoogwaardigheidsbekleders. Wel goed voorbereide gesprekken met focus op zakendoen en omzet.

De voucher vergroot jouw netwerk in Duitsland, bovendien brengt het jou in contact met nieuwe Duitse klanten en zorgt daarmee voor omzet! Van jouw investering in deelname aan een handelsmissie of collectieve beursdeelname van Handelsagent Duitsland ontvang jij maar liefst 50% terug van de overheid. Met een maximum van € 1.500 voor deelname aan handelsmissies en € 2.500 voor collectieve beursdeelnames.

Bekijk de reeds geplande evenementen voor de komende maanden.

Zelf een idee voor een handelsmissie en/of collectieve beursdeelname? Neem dan contact op met mij. Erg leuk!

02 Doel van deelname

Doelstelling is om jou en jouw bedrijf bij meer relevante Duitsers onder de aandacht te krijgen. Na deelname weet jij nog meer over succesvol zakendoen in Duitsland en ken jij een aantal nieuwe Duitse klanten.

03 Wat mag je verwachten?
  • Intakegesprek
  • Lijst met gewenste gesprekspartners
  • Voortgangsrapportages
  • Deelname aan evenement
  • Gesprekken met nieuwe Duitse klanten
  • Duitse omzet
  • 50% van jouw investering terug middels de voucher